DoingDo no. 1, bli ein e-post champ på 1,2,3

Lot's of papers on the floor and a cat looking up.

Picture by flikr user LizMarie_AK, Licenced under CC-BY

“Hjelp! Dag for dag blir min sjel erstattet av ubesvarte e-post. Eg kjem aldri i gong med det eg treng å gjere, og blir i staden berre sittjande å reagere på e-posten som tikkar inn i tide og utide.”

På tide å bli e-post champ  

  1. Ha definerte tidsrom for sjekking av e-post. Avhengig av kor hyppig du får e-post så kan du eksempelvis settje av ein halvtime/time til å titte innom e-posten ved frokost, lunsj og ettermiddag. Dette tipset er nevnt av mange, og eg kan sei at det har fungert bra for meg.
  2. Praktiser 1-touch lesing. Når du leser e-posten din, dersom det er ein e-post som krever handling i frå deg enten sett opp ein påminnelse i kalenderen din for handlingen (eks. ei større arbeidsoppgåve), eller ta deg av den påkrevde handlingen med ein gong (eks. å svare på e-posten). Fleire gonger så har eg gått i fella med å tenkje at, “denne svarer eg på seinare,” berre for å oppdaga i tide og utide at eg hadde glømt ut slike oppgåver. (Kjem faktisk i hug at eg har gløymt ei slik oppgåve i skrivande stund. Beklageligvis er ingen perfekte.)
  3. Slapp av. Dersom nokon sender deg e-post i tidsrommet mellom dei definerte e-postperiodene dine så får dei (i verste fall) pent venta ein dag på svar.

Tiden din og min er endeleg. Difor er denne posten fyrste i ein kategori som (forhåpentlegvis) blir starten på ei lita produktivitets-serie med diverse småtips. Målet er ein kvardag der ein brukar mindre tid på arbeid, likevel får meir gjort og kan slappe av med godt samvit. Doing-do er forresten inspirert av ord som judo, bushido og karate-do, der do betyr vei på japansk.

Bonuslesning:

Some stuff I did, spring 2012

A traveler with his camel walking in the desert.

Creative Commons: Manoj Kengudelu (flikr.com)

Tip: Why don’t you put on some warm tunes before reading on? :)

The temperature’s risen (somewhat) and I’m standing up to my waist in summer, and of “what to do’s.” Part of me feels like I’ve been jogging through the semester with my eyes fixed only a week ahead of me.

Got things done. Summer came around, and now I’m looking up. Even though I’ve only been taking one course, it’s been a busy semester. So, here’s a personal recap of sorts on what stuff I’ve been up to this semester:

Academic day of critical thinking (loosely translated from Norwegian). Yeah, so my institute called the institute of Information and Media Science has a student council in which I and two others were tasked with holding this Academic day. Funny enough there’s a day where all students are to take a day where they step away from the curriculum and take a critical look at the state of things themselves (yep it’s that broad). Me and my two teammates Sindre and Line knew it would be a challenge to get enough people to show up, and our worries were justified. Nevertheless, I think we pulled of a good and critical day. An overview in Norwegian of what talks we offered, maybe you could google translate it. :) We even got some media coverage, which was fun:

Pils & Programmering (link)Not so much to say other than it’s been huffing and puffing steadily along all through semester, I’m proud of the fact that we’re a steady crowd coming to Kvarteret each Friday to hang out. Some drink beer, some program and some do both. Things to note of the semester that was:

Troughout the semester I managed to end up in:

  • Sheffield
  • Syndin, on a cabin trip.
  • The Gathering 2012, at Vikingskipet. I’ve been meaning to upload stuff from here like forever.

Just like to mention some other things in passing:

  • Helped pull of a very nice poetry evening at Kvarteret, under the banner of the Student theater Immaturus (pictures), in which I’ve been the vice leader (full disclosure). :)
  • Other than performing poetry at Immaturus’s poetry evenings and Open Stage Evenings I performed some poetry at Prøverommet (1, 2) and Lille as the Prince of Poetry. So, I’m still alive and writing even though I don’t post as much these days.

Probably something I forgot. Anyhow. Summer’s upon me, and I have a bunch of stuff I’d like to do. Just need to start in one end. :)